Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następujących terenów, stanowiących własność gminy Położenie nieruchomości

WYKAZ nr 16/Dz/19