Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w formie bezprzetargowej.

Wykaz Nr 18/Dz/19