Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że  została  przygotowana do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość położona w obrębie Tatynia z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Wykaz nr 31/18