Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 jednolity tekst z późn. zm.) - podaję niniejszym do wiadomości, że zostały pzygotowane do sprzedaży lokale mieszkalne, położone w Policach na rzecz najemców tych lokali z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.

Wykaz nr 26/18