Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 jednolity tekst z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nr 26/Dz/18