Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018.121) - podaję niniejszym do wiadomości, że została przygotowana do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, działka nr 2647/7, w udziale 36/1000 części, położona przy ul. Grzybowej numer 42 w Policach, na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego numer 5 znajdującego się w budynku przy ul. Grzybowej numer 42 w Policach.

Wykaz nr 22/18