Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018., poz. 121tekst jednolity ze zm.) podaję niniejszym do wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży lokale mieszkalne, położone w Policach na rzecz najemców tych lokali wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste:

wykaz nr 15/18