Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 11.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 37/2017 informujący o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Trzebieży przy ul. Bocznej 7a/3 na rzecz najemcy tego lokalu wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, w udziale.

wykaz nr 37/2017

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2016.2147 z późn. zm), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 10.10.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr  40/17  informujący  o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste na 40 lat nieruchomości określonej numerem   działki 314/97  z obrębu ewidencyjnego 5-Police,  KW SZ2S/00040441/4, położonej    w Policach przy  w obrębie ulicy Licealnej.

wykaz nr  40/17

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.  poz. 1774  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 10.10.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 39/17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych numerami 2071/15, 2071/17, 2017/18 z obrębu
16-Police, z  przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, określonej numerem działki 2071/5.

wykaz nr 39/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity ze zm.), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 11.10.2017 r. w siedzibie Urzędu (I piętro) został wywieszony wykaz 38/17 przeznaczający do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, położone w Policach przy ul. Cisowej 13/5 i ul. Rycerskiej 11/11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, w udziale.

wykaz 38/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu   24.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz  nr 26/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Police.

wykaz  nr 26/Dz/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu  24.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz  nr 24/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

wykaz  nr 24/Dz/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu 24.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 28/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz Nr 28/Dz/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  24.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 27/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz Nr 27/Dz/17

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 2147  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 05.07.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego   w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 28/17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości określonej numerem działki 502/5 z obrębu 1-Police.

wykaz nr 28/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu 05.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony Wykaz Nr 23/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie  bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

 Wykaz Nr 23/Dz/17