Znak: GG.6840.36.2016.AL

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomościami (Dz.U.2016.2147t.j.), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 23.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 3/17  informujący  o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości określonej numerem  działki 2727/12  z obrębu ewidencyjnego 8-Police,  KW SZ2S/00036662/8, położonej    w Policach przy  ul. Kościuszki 28.