na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  położonego w Trzebieży  przy ul. Szkolnej 1/3 wraz z udziałem w  częściach wspólnych  budynku oraz własności  gruntu oznaczonego numerem  działki 412 z obrębu Trzebież 3  w udziale w wysokości 260/1000 części.

Opis nieruchomości:  działka nr 412  położona jest przy ulicy Szkolnej 1 w Trzebieży. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny, w którym znajduje się lokal wybudowany został w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem, wykonany w technologii tradycyjnej częściowo podpiwniczony. Budynek podłączony jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej. W budynku znajdują się trzy lokale mieszkalne, jeden stanowi odrębną własność Gminy Police, dwa odrębną własność osób fizycznych.  Zbywany lokal nr 3 znajduje się na poddaszu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi  46,41 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi (13,57 m2  i 18,97 m2 ), dwóch pomieszczeń gospodarczych (2,79 m2 i 2,77 m2 – prowizoryczna łazienka) i  kuchni (8,31 m2). Wysokość pomieszczeń  do 2,27 m. Podłogi drewniane, zniszczone, pokryte w części panelami, w części  PCV, stolarka okienna PCV i połaciowa drewniana.  Ogrzewanie piecowe.  Do lokalu przynależy piwnica  o pow. 2,84 m2 znajdująca się w budynku mieszkalnym oraz dwa pomieszczenia  o pow. 11, 50 m2 i 1, 37 m2 znajdujące się w budynku gospodarczym.  Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. 

na sprzedaż  następujących nieruchomości  z obrębu ewidencyjnego Trzeszczyn, położonych w Trzeszczynie w obrębie ulicy Kościuszki:

  • działki nr 334/12 o pow.1862 m m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części  w działce  nr   334/16 o pow. 1381 m2,
  • działki nr 334/13 o pow.1843 m2 wraz z udziałem w wysokości ¼  części    w działce  nr   334/16 o pow. 1381 m2

Dla działek oznaczonych numerami 334/12, 334/13 prowadzona jest księga wieczysta
KW SZ2S/00034554/4. Dla działki nr 334/16 prowadzona jest księga wieczysta
KW SZ2S/00040698/0.

na sprzedaż  lokalu użytkowego  położonego w Policach przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z udziałem w  częściach wspólnych  budynku oraz własności  gruntu oznaczonego numerem  działki 2698/12 z obrębu 10-Police w udziale w wysokości 53/1000 części.

na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej numerem działki 533/1 o pow.1412  m2 z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach przy ul. Chabrowej, KW SZ2S/00044633/5.

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 2727/12 o pow. 999 m2 z obrębu ewidencyjnego 8-Police, położonej w Policach przy ul. Kościuszki 28, KW SZ2S/00036662/8

Opis nieruchomości

nieruchomość położona jest przy ul. T.Kościuszki 28, w śródmiejskiej części  Polic, w rejonie gruntów mieszkaniowych i usługowych. Działka kształtem zbliżona jest do prostokąta. Część działki użytkowana jest jako przydomowe ogródki (umowy dzierżawy zawarte do 31.12.2017 r.).Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna KS 160,do której podłączony jest budynek.

na sprzedaż  następujących nieruchomości   z obrębu ewidencyjnego Trzeszczyn, położonych w Trzeszczynie w obrębie ulicy Kościuszki:

  1. działki nr 334/9 o pow.2009 m2 wraz  udziałem w wysokości ¼ części w działce
    nr 334/16 o pow. 1381 m2,
  2. działki nr 334/10 o pow.2016 m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części    w działce  nr   334/16 o pow. 1381 m2,
  3.  działki nr 334/12  o pow.1862 m m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części  w działce  nr   334/16 o pow. 1381 m2,
  4. działki nr 334/13 o pow.1843 m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części    w działce  nr   334/16 o pow. 1381 m2

OGŁOSZENIE

Burmistrz Polic prostuje oczywistą omyłkę pisarską w  treści ogłoszenia
o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1102/3
z obrębu ewidencyjnego 2-Trzebież, położonej w Trzebieży w obrębie ulicy Polnej, które opublikowano na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Miejskiego w Policach, na stronie internetowej Gminy Police  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczącą wysokości ceny wywoławczej.

W miejscu: „117 0000,00  zł” powinno być „117 000,00 zł”

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

 

Ogłoszenie wywieszono w dniu 19.05.2017 r.

na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 2-Trzebież, położonej w Trzebieży w obrębie ulicy Polnej:

Lp.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

BRUTTO (zawiera 23 % podatek vat)

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej

1

1102/3

1701 m2

117 000,00 zł

6 000,00 zł

1170,00 zł

na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach w obrębie ulicy Dworcowej

Lp.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

BRUTTO

(zawiera podatek od towarów i usług VAT  w stawce 23%)

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej

 

1

 

726/2

1465 m2

 

133 000,00 zł

 

7 000,00 zł

1 330,00 zł

na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  położonego w Trzebieży przy ul. WOP 16/3 wraz z udziałem w  częściach wspólnych  budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego numerem  działki 417 o pow. 0,13 ha z obrębu 3-Trzebież (KW SZ2S/00012487/3) w udziale  w wysokości 240/1000 części.