na sprzedaż  następujących nieruchomości   z obrębu ewidencyjnego Trzeszczyn, położonych w Trzeszczynie w obrębie ulicy Kościuszki:

  1. działki nr 334/9 o pow.2009 m2 wraz  udziałem w wysokości ¼ części w działce
    nr 334/16 o pow. 1381 m2,
  2. działki nr 334/10 o pow.2016 m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części    w działce  nr   334/16 o pow. 1381 m2,
  3.  działki nr 334/12  o pow.1862 m m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części  w działce  nr   334/16 o pow. 1381 m2,
  4. działki nr 334/13 o pow.1843 m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części    w działce  nr   334/16 o pow. 1381 m2

OGŁOSZENIE

Burmistrz Polic prostuje oczywistą omyłkę pisarską w  treści ogłoszenia
o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1102/3
z obrębu ewidencyjnego 2-Trzebież, położonej w Trzebieży w obrębie ulicy Polnej, które opublikowano na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Miejskiego w Policach, na stronie internetowej Gminy Police  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczącą wysokości ceny wywoławczej.

W miejscu: „117 0000,00  zł” powinno być „117 000,00 zł”

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

 

Ogłoszenie wywieszono w dniu 19.05.2017 r.

na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 2-Trzebież, położonej w Trzebieży w obrębie ulicy Polnej:

Lp.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

BRUTTO (zawiera 23 % podatek vat)

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej

1

1102/3

1701 m2

117 000,00 zł

6 000,00 zł

1170,00 zł

na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach w obrębie ulicy Dworcowej

Lp.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

BRUTTO

(zawiera podatek od towarów i usług VAT  w stawce 23%)

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej

 

1

 

726/2

1465 m2

 

133 000,00 zł

 

7 000,00 zł

1 330,00 zł

na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  położonego w Trzebieży przy ul. WOP 16/3 wraz z udziałem w  częściach wspólnych  budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego numerem  działki 417 o pow. 0,13 ha z obrębu 3-Trzebież (KW SZ2S/00012487/3) w udziale  w wysokości 240/1000 części.