Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 jednolity tekst z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nr 25/Dz/18

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 jednolity tekst z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nr 26/Dz/18

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018.121), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że  zostały  przygotowane do sprzedaży w formie  przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości z obrębu 12-Police, położone w rejonie ulicy Asfaltowej w Policach

Wykaz nr 24/18

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018.121) - podaję niniejszym do wiadomości, że została przygotowana do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, działka nr 2647/7, w udziale 36/1000 części, położona przy ul. Grzybowej numer 42 w Policach, na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego numer 5 znajdującego się w budynku przy ul. Grzybowej numer 42 w Policach.

Wykaz nr 22/18

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 jednolity tekst z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nastepujących terenów, stanowiących własność gminy Police:

WYKAZ nr 24/Dz/18

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U.2018 poz. 121 z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że  została  przygotowana do sprzedaży  w formie  przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położona w Policach przy ul. Piastów 45.

WYKAZ NR  18/18

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 tekst jednolity ze zm.) - podaję niniejszym do wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży lokale mieszkalne, położone w Policach na rzecz najemców tych lokali wraz ze sprzedażą gruntu:

WYKAZ NR 17/18

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 tekst jednolity ze zm.) - podaję niniejszym do wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży lokale mieszkalne, położone w Policach na rzecz najemców tych lokali wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste:

WYKAZ NR 16/18

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że  został  przygotowany do wynajęcia w trybie  przetargu ustnego nieograniczonego garaż murowany położony w Policach przy ul. Niedziałkowskiego.

WYKAZ nr 10/Dz/N/18

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018.121), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że  zostały  przygotowane do sprzedaży w formie  przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości z obrębu 2-Trzebież, położone w rejonie ulic: Polnej, Stokrotki, Szarotki w Trzebieży:

WYKAZ NR 10/18