Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity ze zm.), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 21.09.2017 r. w siedzibie Urzędu (I piętro) został wywieszony wykaz 35/17 przeznaczający do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, położone w Policach przy ul. Bankowej 35/4, ul. Hugona Kołłątaja 33/7 i 35/6, ul. Odrzańskiej 23/2, ul. Józefa Piłsudskiego 12/8 i ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5/5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, w udziale.

wykaz 35/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 11.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 35/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Police.

 wykaz nr 35/Dz/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 08.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony aneks nr 1 do wykazu nr 9/Dz/17, poz. 4 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Police.

aneks nr 1 do wykazu nr 9/Dz/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 11.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 34/17 informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości określonej numerem działki 385/4 o pow. 94 m2 z obrębu Tatynia z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

wykaz nr 34/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 11.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz  nr 33/17 informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości określonej numerem działki 558/2 o pow. 280 m2  z obrębu Niekłończyca z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

wykaz  nr 33/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu   24.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz  nr 26/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Police.

wykaz  nr 26/Dz/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu  24.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz  nr 24/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

wykaz  nr 24/Dz/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu 24.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 28/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz Nr 28/Dz/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  24.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 27/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz Nr 27/Dz/17

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 2147  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 05.07.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego   w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 28/17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości określonej numerem działki 502/5 z obrębu 1-Police.

wykaz nr 28/17